Vai al contenuto

Vucabulariu di Corsica

À prupositu di Wikibooks

Frassetu

allatà v.pr. mettre de côté
anniriscia v.i. noircir
arpià v.i. ruer
assumiglia n.f. ressemblance à l'assumiglia
bevaru n.m. jeune agneau
botta: grenouille
branconu n.m. grosse branche
buzeffara expr.adv. à buzeffara à profusion
chirchinnà v.i.eghj. geindre, murmurer
ciabatta n.f. savate
curticcionu n.m. couche de crasse
giaddicciu a.q. jaunâtre
impighjuriscia v. empirer
ingrossu expr.adv. à l'ingrossu à profusion
menti n.f. 1. menthe 2. esprit
niricciu a.q. noirâtre
prunu n.m. épine
pugna v.t. piquer
pugnitura n.f. piqûre una pugnitura di vespa
sfetta n.f. fente
sradicà v.t.eghj. déraciner
staffa n.f. étrier
tradimintosu a.q. traître
troncacoddu n.m. précipice hè un troncacoddu!
tufosu a.q. avec tuf
urighjinariu a.q. originaire
vispaghju n.m. guêpier
virdicciu a.q. verdâtre
vizzu a.q. fripé

Laretu di Taddà

aceddu casanu n.m. type d'oiseau
baracocca n.f. abricot
baracòccula n.f. abricotier
biciàrtula n.f. lézard
botta n.f. grenouille
cantaronu adv. entrebaillé in cantaronu
cantu expr.adv. au bord de à u cantu di
cantonu n.m. gros rocher
cateddu muntagnili n.m. salamandre
centu è unu a.n. cent un
centu è dui a.n. cent deux
centu vinti a.n. cent vingt
centu vint' unu a.n. cent vingt et un
centu vinti dui a.n. cent vingt deux
chjariatura n.f. éclaircie
chjostru n.m. enclos en pierre
curricedda a.q. peri curriceddi variété de figue (noire)
dicina n.f. dizaine
falcu ghjaddinaghju n.m. espèce de faucon (da idantificà)
falcu stantarolu n.m. espèce de faucon (da idantificà)
filetta sarpina n.f. espèce de fougère (da idantificà)
ghjattina a.q. arba ghjattina plante ((da idantificà)
grandinonu n.m. averse de grêle ci hè statu un grandinonu !
impantanà v.pr. par andà à impantanà si! s'embourber
manghjamentu n.m. nourriture
middi a.n. mille
middi è unu a.n. mille un
middi è dui a.n. mille deux
mignòculu n.m. ver de terre
misgina a.q. arba misgina plante ((da idantificà) = arba ghjattina
muchjastreddu n.m. espèce de ciste
musculina n.f. moucheron
paddaghjonu n.m. type d'oiseau (và in i paddaghji)
pandicinà v.i.ighj bailler
pantaniccia n.f. boue
pilosu a.q. poilu
pòntica n.f. gros rat
pula n.f. poussière
puliticanti n.m. politicien
quàgliala n.f. caille
quindicina n.f. quinzaine
ranochja n.f. grenouille
razzu n.m. arbiste piquant (da idantificà)
ruditura n.f. rognure
ruspu n.m. crapaud
stantarulà v.i.ighj faire du sur place
stedda Diana n.f. Vénus
struffetta n.f. chanson en rimes
tagliu n.m. tranchant, arête
tarànticu n.m. insecte à tête jaune (da idantificà)
tena à menti v.t. retenir
tìrria n.f. espèce de ronce (da idantificà)
topu n.m. touffe un topu di muchjastreddu
torma n.f. nuée una torma di sturneddi